Kaksi korvaa ovat korvaamattomat

Menestyminen elämässä perustuu erinomaisiin vuorovaikutustaitoihin, kykyyn luoda luottamus ihmisten välisessä dialogissa kasvokkain tai digitaalisesti. Arvonluonti asiakkaalle perustuu luonnollisesti myös erinomaiseen vuorovaikutukseen, jossa vastavuoroisesti kaikki osapuolet voittavat, tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja luovat arvoa. Myyntityö on äärimmäisen vaikea, mutta palkitseva, arvostettu ammatti ja osa toimenkuvaa meille kaikille, toisin kuin Suomessa yleisesti ajatellaan.

Canonin tavoitteena on nostaa myyntityön arvostusta ja nähdä se uudella tavalla vaativana sekä monipuolisena asiantuntija- ja ihmissuhdetyönä, jolloin siitä tulee entistä halutumpi myös nuorille kyvyille. Myyntiosaamisen kehittämiseksi keskitymme vaativan myyntityön tukemiseen koko organisaation voimin. Kaikilla canonilaisilla on asiakkuuksiin liittyvät tavoitteet, mikä tekee meistä näkemyksellisen ja rohkean yrityksen, josta olemme ylpeitä.
 

Johtamistaidot

Myyntityössä on menestynyt omaamalla riittävät vuorovaikutustaidot, kyvyn kuunnella asiakkaan haasteita ja olemalla äärimmäisen ahkera. Näiden avainkyvykkyyksien lisäksi vuoden 2020 huippumyyjät tarvitsevat erinomaisia johtamistaitoja. Kykyä motivoida ja johtaa omaa asiakastiimiä, joka yhdessä asiakkaan hankintatiimin kanssa luo uusia ratkaisumalleja asiakkaan tavoitetilan saavuttamiseksi. Näitä johtamistaitoja on edellytetty ennen lähinnä esimiehiltä, mutta nykyään ne sisältyvät menestyvän myyjän profiiliin.

 

Sisältömarkkinointi

Digitalisaation myötä asiakkaiden hankintaprosessi on muuttunut pysyvästi. Valveutuneet asiakkaat hankkivat helposti tietoa sosiaalisesta mediasta yrityksen tarpeisiin 24/7/365. Asiakkaan hankintatiimin koko on kasvanut, joten eri kanavien kautta luotuja asiakaskontakteja tarvitaan entistä enemmän yhden kaupan solmimiseen. Sosiaalisen median käyttöön liittyvät henkilökohtaiset taidot yhdessä kehittyneen sisältömarkkinoinnin kanssa ovatkin lyömätön yhdistelmä parhaille myyntiorganisaatioille.

 

Millainen myyjä menestyy Canonilla vuonna 2020?

Myyntityössä onnistumista mitataan tavoitteen mukaisella myynnillä ja kannattavuudella verrattuna tavoitteeseen. Myyjän työ on äärimmäisen palkitsevaa, siinä näkee tulokset useita kertoja päivän aikana. Työssä menestyminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kuunnella asiakkaita, johtaa ihmisiä ja uudistua päivittäin. Lisäksi työtä on tehtävä äärimmäisen kovalla draivilla ja hyvän porukan kanssa.

Me canonilaiset haluamme olla Suomen Paras Myynti- ja Palveluorganisaatio, siksi tunnuslauseemme on Be Exceptional.

 

Harry Nyström
Toimitusjohtaja
Canon Oy

Jaa

 

 

Sales Booster

Mercuri International toimi kevään 2019 Best Seller Competitionin Sales Boosterina. He "boostasivat" opiskelijoita kilpailuun erilaisin keinoin kevään aikana.

Katso, miten voit boostata oman myyntisi vauhtiin:

Myyjä asiakkaan liiketoiminnan kehittäjänä

Sales Booster -video 

Paisteja susille vai neuvottelutaitoja?

Onko myyntiorganisaationne täysi-ikäinen?

Kysy ja kuuntele

Motivaation merkitys ja johtaminen

Vastaväitemenetelmiä -video

 

-

Sosiaalinen media

   

                         

 

 


Kilpailussa 2019 mukana