Myynti on myös tekniikkaa

 

Myyntitaidoista on hyötyä jokaiselle, vaikkei työllistyisikään myyntitehtäviin. Myyntihän on osa jokaisen arkipäivää: myymme päivittäin ideoitamme, ajatuksiamme ja mielipiteitämme esimerkiksi suosittelemalla ystävällemme tiettyä ruokapaikkaa. Työelämässä myyntitaidot korostuvat aina työnhausta työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin saakka. Tulevalle työelämän ammattilaiselle käytännön myyntityön lisäksi parhaita mahdollisuuksia harjoittaa myyntitaitoja tarjoavat myyntivalmennukset sekä myyntikilpailut.

Myyntivalmennuksessa sovelletaan myynnin teoriaa käytäntöön erilaisten harjoitusten sekä roolipelien muodossa vahvistaen esiintymis-, myynti- ja neuvotteluosaamista. Harjoitellessaan toimintaa myyntitilanteissa, valmennettavat kokevat mitä myynti todellisuudessa on ja mitä kaikkea se pitää sisällään.

Tänä vuonna kansalliseen Best Seller –myyntikilpailuun sekä Turun AMK:n omaan myyntikilpailuun osallistuu myynnin opiskelijoiden lisäksi myyntivalmennuksen käyneet insinööriopiskelijat, jotka näkevät kilpailut mahdollisuutena lisätä omaa myyntiosaamista sekä verkostoitua yritysten kanssa. Kilpailut tarjoavat myös mahdollisuuden yritykselle löytää teknisen myynnin tuleva ammattilainen.

Olettamus, ettei myyminen ole ainakaan insinöörin hommaa, karisee nopeasti todellisten ja simuloitujen myyntitapaamisten ja –neuvottelujen kautta, joiden seurauksena myös itseluottamus lisääntyy. Näkemys myynnistä muuttuu ominaisuuksien luettelemisesta asiakkaan kuuntelemiseen ja kokonaisvaltaisen arvoa tuottavan ratkaisun löytämiseen. Insinööriopiskelija oppii myös ymmärtämään, kuinka asiantuntijuutta voi hyödyntää myyntityössä ja kuinka insinööri voi tulla erinomaiseksi tekniseksi myyjäksi.

Insinööriopiskelijoiden myyntivalmennuksella pyritään kouluttamaan teknisen myynnin ammattilaisia, jotka osaavat hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan myyntitilanteissa. Insinööriosaamisen yhdistäminen myyntitaitoon ja liiketalouden ymmärrykseen vastaa teknologiateollisuuden tarpeeseen ja nostaa Suomen uuteen nousuun. Teknisen myynnin osaajalle löytyy aina töitä ja siksipä Turun AMK on lisännyt myynnin opetuksen määrää insinöörikoulutuksissa.

 

Valmentaja-Timo ja teknisen myynnin tulevat ammattilaiset

Timo Holopainen

KT-vastaava, Business Development

Yliopettaja, myynti

Turun ammattikorkeakoulu

Jaa

 

 

Sales Booster

Mercuri International toimi kevään 2019 Best Seller Competitionin Sales Boosterina. He "boostasivat" opiskelijoita kilpailuun erilaisin keinoin kevään aikana.

Katso, miten voit boostata oman myyntisi vauhtiin:

Myyjä asiakkaan liiketoiminnan kehittäjänä

Sales Booster -video 

Paisteja susille vai neuvottelutaitoja?

Onko myyntiorganisaationne täysi-ikäinen?

Kysy ja kuuntele

Motivaation merkitys ja johtaminen

Vastaväitemenetelmiä -video

 

-

Sosiaalinen media

   

                         

 

 


Kilpailussa 2019 mukana